fbpx

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“БОХЕМИ ХОУМС“ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на нашия уеб сайт:
bohemihomes.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от “БОХЕМИ ХОУМС“ ЕООД, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност определя правилата, които “БОХЕМИ ХОУМС“ ЕООД ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото Ви на неприкосновеност, да защити Вашите лични данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които “БОХЕМИ ХОУМС“ ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:

  • Да Ви информираме какви данни използваме;
  • Да Ви информираме защо ги използваме;
  • Да искаме Вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги.
  • Да Ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода;
  • Да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да Ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини;

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

1. Въведение

1.1 Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетители в сайта. В тази декларация ние обясняваме как ние ще приемем вашата лична информация.

1.2 Ще Ви помолим да се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетите нашия сайт. С използването на нашия уеб сайт и съгласяването с нашата политика Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

2. Събиране на лична информация

2.1 Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

  • Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници);
  • Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия сайт (включително имейл адрес);
  • Информация, която предоставяте при попълването профила ви в нашия сайт (включително вашето име, адрес, телефон);
  • Информация, свързана с всички наши услуги или всякакви други сделки (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);
  • Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уеб сайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;
  • Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;

2.2 Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

3. Използване на личните Ви данни

3.1 Лична информация, предоставена ни от Вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

3.2 Ние може да използваме Вашата лична информация за:

  • Администриране нашия сайт и управление на бизнеса;
  • Персонализиране на нашия сайт за Вас;
  • За да може да използвате услугите на нашия уеб сайт;
  • За да можем да Ви предоставим услугите, описани на нашия сайт;
  • За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;
  • За изпращане на имейл известия, които сте поискани или очаквали;
  • За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

3.3 Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който предоставите на нас.

3.4 Ние няма да предоставим Вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без Вашето изрично съгласие.

3.4. Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.

4. Разкриване на лична информация

4.1 Ние може да разкрием Вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, адвокати, доставчици и под изпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.

4.2 Ние може да разкрием Вашата лична информация:

  • До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;
  • Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;
  • За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);
  • На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

4.3 С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

5. Интернационален обмен на данни

5.1 Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да се даде възможност на нас, за да използваме информацията в съответствие с тази политика.

5.2 Личната информация, която публикувате на нашата интернет страница или изпратите за публикуване на нашия сайт може да бъде на разпространена, чрез интернет, по целия свят. Ние не може да попречим на използването или злоупотребата с такава информация от други.

5.4 Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел 5.

6. Запазване на личната информация

6.1 Този раздел описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират че ние се съобразяваме правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.

6.2 Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

6.3 Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

  • До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон;
  • Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;
  • За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

7. Защита на личната информация

7.1 Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.

7.2 Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.

7.3 Всички електронни финансови сделки, сключени чрез нашия сайт, ще бъдат защитени с технология за кодиране.

7.4 Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

8. Изменения

8.1 Имаме право да актуализираме тази политика, като публикува нова версия на нашия уеб сайт.

8.2 Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

9. Вашите права

9.1 Може да поискате да Ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за Вас.

9.2 Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

9.3 Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

9.4 С използването на нашите услуги и уеб сайт Вие се съгласявате ние да използваме Вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще Ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

10. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

11. Актуализиране на информацията

11.1 Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за Вас, трябва да се коригира или актуализирана.

12. Cookies – Бисквитки

12.1 Нашият сайт използва бисквитки.

12.2 Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

12.3 Cookies могат да бъдат “постоянна” бисквитки или “сесийни” бисквитки: постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока; сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

12.4 Cookies обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за Вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в и получена от бисквитки.

12.5 Ние използваме и двата вида бисквитки на нашия уеб сайт.

12.6 Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.

12.7 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

12.8 Ако блокирате бисквитките, Вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уеб сайт.

12.9 Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на Вашия компютър;

12.10 Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

13. Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове.

13.1 Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.

14. Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация за обработваните за Вас лични данни (право на достъп).

14.1.Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (правото да бъдеш забравен), (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

14.2. Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни: вижте данните за връзка с нас.

14.3.Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, или да се свържете незабавно с нас.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля с вържете се с нас на следния имейл адрес:  bohemihomes@abv.bg

Сравни офертите

Сравни